Trong bộ nhớ của Jess

xuất bản sẽ ở mức thấp ngày hôm nay. Vlad cũng như tôi đã có một người bạn của chúng tôi đã qua đời hôm nay, vì vậy mọi thứ sẽ hơi chậm chạp ở đây. Tất cả các bạn đảm bảo bạn trực tuyến mỗi ngày trong cuộc sống của bạn những điều tốt nhất có thể; Nói với mọi người bạn thích rằng bạn thích họ, cũng như làm những gì khiến bạn hạnh phúc. Hãy giữ bạn thân cũng như gia đình của cô ấy trong suy nghĩ cũng như những lời cầu nguyện của bạn. Hy vọng tất cả các bạn là tốt. -Megs & Vlad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *