Những gì trong túi của cô ấy: Alex McCord của Rhny

cả Alex cũng như Simon mang túi của Andrea Valentini. Hãy chắc chắn để điều chỉnh để xem buổi ra mắt các bà nội trợ chính hãng của New York vào ngày 7 tháng 4 lúc 10/9 trên Bravo cũng như tuân thủ UP bằng cách đọc bản tóm tắt của Amanda trên PurseBlog.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *