Prada – Pretty in Pink

Ồ vâng, các con của tôi, đó là thời gian cho mùa xuân năm 2006 Vogue và couture galore! Trước khi chúng tôi tiếp tục với sự bùng nổ ngây ngất của niềm vui và sự phấn khích đối với những chiếc túi ngon miệng từ những cái tên quan trọng nhất trong Biz, tôi muốn dành một chút thời gian để chỉ ra chiếc áo choàng nhỏ màu hồng này như được trình bày bởi Prada ở Paris. Mắt tôi trải qua các cơn co thắt cực khoái nhìn chằm chằm vào tác phẩm này, không nghi ngờ gì nữa, bạn sẽ được sàng lọc hai lần và tìm kiếm dải ở sân bay do sự nóng bỏng có hại này!

Thông qua Trent thông qua Style.com.

* Tôi chỉ thấy chiếc túi đó điên rồ cũng tìm thấy vẻ đẹp này! tư tưởng lớn gặp nhau ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *