Id Angelina Túi Túi!

Sau nhiều giờ không ngừng tìm kiếm, chúng tôi vẫn có thể hiểu đúng. ? Andrew, một độc giả trung thành của chúng tôi, người muốn lấy một cái cho sinh nhật cô gái của anh ấy trong tháng này và có thể tìm ra nó. Chúng tôi cũng không thể thở hổn hển. Suy nghĩ đầu tiên của chúng tôi là nó có thể là một chiếc túi lớn từ bộ sưu tập Trinity de Cartier (hình dưới), nhưng nó vẫn không hoàn toàn đúng. Ý tưởng, có ai không? Giúp một người đọc ra ngoài và giúp anh ấy làm cho cô gái sinh nhật của anh ấy trở nên đáng nhớ! Sau đó, tất cả các bạn sẽ đồng ý với tôi rằng đó là nhiệm vụ để giữ cho các cô gái của chúng tôi hạnh phúc. ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *