Juicy Couture Multi Strand mặt dây chuyền

Tôi cảm thấy một ngày phụ kiện ngày hôm nay. Nhiều người đam mê ví là những người yêu thích phụ kiện, tôi nghĩ vậy. Lớp cũng như mặt dây chuyền lớn là ‘trong tốt nhất bây giờ- ít nhất là hiện tại. Mặt dây chuyền Multi Strand Juicy Couture phù hợp với tất cả các danh sách kiểm tra là một phụ kiện hoàn toàn nóng vào lúc này. Sử dụng Raffia, Crystal cũng như Hạt đồng vàng, Mặt dây chuyền nhiều hơn bạn có thể mong muốn với tất cả các loại của nó. Phần chunkiest của mặt dây chuyền là một chuỗi các hạt Raffia lớn. Cùng với các hạt Raffia là hai sợi hạt vàng cũng như ba loại thủy tinh trong các thiết lập vàng. Mặt dây chuyền buộc ở cổ của bạn với các mối quan hệ màu đá. Đây là một số bit tuyệt vời trên net-a-porter với giá $ 260.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *