Bỏ phiếu ngay bây giờ trong Purseblog March Madness – Vòng 2

Bạn đã cân nhắc, chúng tôi đã làm toán và lĩnh vực này đã được giành chiến thắng từ 16 đến chỉ 8. Nhà thiết kế nào sẽ sống trong Final Four? Điều đó lên để bạn quyết định trong vòng 2 của Purseblog March Madness. Giống như bạn đã làm vào đầu tuần này, chọn thương hiệu túi nào bạn thích trong mỗi trận đấu và bỏ phiếu – người chiến thắng của mỗi người sẽ bước một bước gần hơn để trở thành nhà vô địch năm 2014 của chúng tôi. Một số trận đấu trong vòng cuối cùng, như Louis Vuitton vs Balenciaga và Gucci vs Alexander Wang, khá gần, vì vậy mọi số phiếu đều có giá trị!

Bầu chọn trong PurseBlog March Madness vòng 2 ngay bây giờ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *