PurseBlog trên báo chí: Những người phụ nữ ra mắt

vài tuần trước, chúng tôi đã đến các văn phòng NY được chụp để chụp ảnh nhóm để cho bạn xem rất nhiều túi. Đội ngũ tại Racked đã tiếp cận tôi sau đó để đưa tôi vào loạt nữ ra mắt, có sự tham gia của phụ nữ và các dịch vụ mà họ bắt đầu.

Tôi đã rất vinh dự khi được đưa vào và trò chuyện với nhà văn Adele Chapin về cách chúng tôi bắt đầu Purseblog, một số rào cản lớn nhất mà tôi đã phải đối mặt và những gì tiếp theo. Thêm vào đó, tôi cho bạn vào bí mật để có được một Birkin, mà bạn có thể đã biết từ việc đọc PurseBlog! Tôi muốn cảm ơn Racked vì đã đưa tôi vào loạt; Hãy chắc chắn kiểm tra nó, và nếu bạn có bất kỳ câu hỏi bổ sung nào, bạn có thể hỏi tôi ở đây!

Kiểm tra tính năng Purseblog trên Racked!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *