Cập nhật

Tuần này đã rất chậm để cập nhật, nhưng điều này có nghĩa là tuần tới sẽ có đầy đủ các cuộc phỏng vấn, hình ảnh và thông tin độc quyền. Chúng tôi đang hoàn thành chuyến đi dài tuần của chúng tôi ở New York và đang mong chờ được chia sẻ tất cả những tin tức tuyệt vời mà chúng tôi đã tập hợp ở đây!

Ngoài ra, đối với người New York của bạn, có một sự kiện vào ngày mai tại Saks Fifth Avenue sẽ giới thiệu một loạt các nhà thiết kế và túi của họ. Vlad và tôi sẽ tham dự. Tôi sẽ mang lại nhiều thông tin hơn vào ngày hôm nay về nó, nhưng hãy giữ cho lịch trình của bạn miễn phí từ 2-5 giờ mai nếu bạn muốn tham dự!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *