Các nguyên tắc cơ bản của Louis Vuitton

Hình dạng đằng sau Louis Vuitton nhanh chóng cũng như Keepall là một hình dạng vô dụng nổi tiếng đến mức gần như không thể không thể nhận ra. Một hình dạng phong cách thoải mái như vậy, đã được biến đổi cũng như thời gian cũng như thời gian cũng như thời gian trở lại, vẫn là một trong những người Louis Vuitton, rất nhiều vẻ ngoài được tìm kiếm. Khác nhau, từ Keepall có kích thước quá mức được sử dụng để đi du lịch, đến tốc độ hàng ngày, đến SAC HL nhỏ cho các sản phẩm nhỏ hoặc tot nhỏ của bạn, Louis Vuitton đã phát triển một hình dạng sẽ không bao giờ được chú ý. Chọn kích thước phù hợp với yêu cầu của bạn cũng như các tài liệu phù hợp với mong muốn của bạn.

Louis Vuitton Monogram Canvas Keepall 55 | $ 900,00

Louis Vuitton EPI Leather Keepall 45 | $ 1,380,00

Louis Vuitton Monogram Multicolore nhanh 30 | $ 2.000,00

Louis Vuitton Damier Canvas nhanh 25 | $ 595,00

Louis Vuitton Monogram Canvas Tiny Sac HL | $ 375,00

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *