Quảng cáo Louis Vuitton

Hôm qua tôi đã mang đến cho bạn tin tức về tiếp thị Louis Vuitton trên màn hình khổng lồ. Rất nhiều bạn đã không vui mừng vì ý tưởng này. Bây giờ bạn thực sự có thể cung cấp quan điểm của bạn vì chúng tôi đã chuẩn bị clip để xem. Quảng cáo thậm chí không được hiểu là Louis Vuitton cho đến cuối cùng, giữ cho nó cơ bản cũng như truyền thống trong suốt quá trình chạy. Tuy nhiên, một số người nói rằng nó thật nhàm chán, cũng như nếu điều này là như vậy, Louis Vuitton đã mất lãi suất của bạn trước khi họ cho thấy rằng đó là quảng cáo của họ. Một lời cảm ơn đặc biệt đến ART0FWAR cực kỳ riêng của chúng tôi đã đưa video lên cho tất cả chúng ta để thưởng thức! Thưởng thức nó cũng như cho chúng tôi biết những gì bạn nghĩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *